ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU PIELĘGNIARKI

W ramach POZ sprawujemy opiekę nad pacjentami do nas zadeklarowanymi. Jest to opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych. Oznacza to, że każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, może skorzystać z usług pielęgniarki i położnej bez opłat.


Pielęgniarka - Wiesława Leszczak,  tel:  606 831 549


Naszym pacjentom oferujemy szereg usług wykonywanych dodatkowo.

OFERUJEMY:

 •  świadczenia wykonywane od poniedziałku do piątku
 • świadczenia wykonywane za odpłatnością również w soboty, niedziele i święta
 • BEZPŁATNE korzystanie z zabiegów światło- i koloroterapii lampą Bioptron w gabinecie. Terapia takim światłem stymuluje procesy samoleczenia i regeneracji oraz procesy obronne organizmu. Bardzo dobrze działa na skórę, goi rany pooperacyjne, pourazowe, pooparzeniowe, owrzodzenia, odleżyny.
 • Posiadamy DARMOWE glukometry dla pacjentów z cukrzycą.
 • BEZPŁATNE korzystanie z zabiegów inhalacji dla dzieci i dla dorosłych.
 • Wypożyczamy inhalatory na zabiegi w domu chorego,
 • BEZPŁATNE konsultacje i opiekę położnej nad kobietą ciężarną i nad noworodkiem.

PAMIĘTAJ!
MASZ PRAWO WYBORU DOWOLNEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO GDZIE DOKONAŁEŚ/AŚ WYBORU LEKARZA.

Osoby które z różnych względów nie chcą zostać do nas zadeklarowane, mogą korzystać odpłatnie z wszystkich usług które świadczymy


Pielęgniarka POZ, zgodnie ze zleceniem lekarza:

 • Podaje leki różnymi drogami i technikami,
 • Wykonuje iniekcje/dożylne, domięśniowe, podskórne, śródskórne, kroplówki,
 • Zakłada/zmienia opatrunki na rany, odleżyny, oparzenia,
 • Pobiera materiał do badań diagnostycznych u pacjentów obłożnie chorych,
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w stomiach, przetokach i ranach/zdejmowanie szwów,
 • Stawia bańki,
 • Wykonuje inhalacje,
 • Cewnikowanie pęcherza,
 • I inne wg zleceń lekarza,
 • Dokonuje pomiaru np. ciśnienia krwi, poziomu glukozy/cukru we krwi,
 • Pomaga w uzyskaniu zaopatrzenia ortopedycznego i realizacji recept,
 • zajmuje się promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

Nasze pielęgniarki realizują zabiegi zgodnie ze zleceniem lekarskim w domu pacjenta, lub w gabinecie zabiegowym, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 18.00. 

Oferujemy dostępność za odpłatnością w innych godzinach oraz w dni ustawowo wolne od pracy.