Rozstrzygnięcie zamówień na Usługi Cateringowe, Terapeutę Zajęciowego i mgr Fizjoterapii w DDOM w Kożuchowie

Informujemy o rozstrzygnięciu zamówień:

1. Usługi Cateringowe dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie:
Nierozstrzygnięte - brak ofert

2. Świadczenie usług przez Terapeutę Zajęciowego w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie:
Nierozstrzygnięte - brak ofert

3. Świadczenie usług medycznych przez mgr Fizjoterapii w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie:
Nierozstrzygnięte - brak ofert