Rozstrzygnięcie zamówień dotyczących świadczeń usług medycznych przez Lekarza rehabilitacji, geriatrii, mgr fizjoterapii, terapeuty zajęciowego, psychologa lub psychoterapeuty, dietetyka

 Informujemy o rozstrzygnięciu zamówień:
Lekarz rehabilitacji - Indywidualna Praktyka Lekarska Bartosz Janusz, ul. Orzechowa 7, 67-222 Jerzmanowa
Lekarz geriatrii - nierozstrzygnięte, brak ofert
Mgr fizjoterapeuta - nierozstrzygnięte, zaoferowana najniższa stawka przekracza budżet w projekcie przeznaczony na ten cel. 
Terapeuta zajęciowy - nierozstrzygnięte, brak ofert
Psycholog lub psychoterapeuta - nierozstrzygnięte, brak ofert
Dietetyk - nierozstrzygnięte - brak ofert.

Sprostowanie:
W w/w rozstrzygnięciu  na stanowisko lekarza rehabilitacji błędnie wpisano:  Indywidualna Praktyka Lekarska Bartosz Janusz, ul. Orzechowa 7, 67-222 Jerzmanowa, powinno być:

Praktyka lekarska Jerzy Łysenko, ul. Długosza 11, 67-100 Nowa Sól

Za zaistniały błąd przepraszamy.