OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA dla DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W związku z realizacją projektu „DDOM Kożuchów” ogłaszamy zamówienie:
„DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA dla DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE”

 TERMIN SKŁADANIA OFERT – 03.08.2016r.

 Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik Nr.1 do niniejszego zapytania, w terminie do 3.08.2016r, Dokumenty należy składać w siedzibie biura projektu DDOM Kożuchów, Przedsiębiorstwo Lecznicze GeriaMed, ul. Kościuszki 15A, 67-200 Głogów, osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: geriamed@wp.pl
Oferty składane osobiście prosimy dostarczyć do godziny 18.00.

 MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ul. Szprotawska 21D, 67-120 Kożuchów,
powiat nowosolski, woj. lubuskie

Celem zamówienia jest wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w niezbędny sprzęt i akcesoria rehabilitacyjne do świadczenia usług medycznych dla pacjentów DDOM.
Osoba do kontaktu: Kinga Krause, geriamed@wp.pl

 Warunki wymagane:         
Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i jeżeli jest wyrobem medycznym, powinien posiadać deklaracje zgodności, wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania potwierdzającą, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania określone w ustawie ( Dz. U z 2010r, nr 107, poz.679 ze zm.).  Wykonawca przedstawi stosowny dokumenty potwierdzające wpis, powiadomienie, zgłoszenie wyrobu medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dołączyć PRZY SKŁADANIU OFERTY do każdego oferowanego przedmiotu oraz do każdego dostarczonego przedmiotu: instrukcje obsługi  i  karty gwarancyjne w języku polskim, foldery informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu (zawierające opis, parametry, zdjęcie, karty katalogowe), niezbędną dla użytkownika dokumentację techniczną, dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, zgodny z opisem, kompletny i po ustawieniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.Wykonawca na własny koszt przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi dostarczonego sprzętu i aparatury oraz sporządzi protokół z przeprowadzonego szkolenia w terminie do 7 dni od daty podpisania przez strony protokołu przekazania przedmiotu zamówienia.Wykonawca powinien posiadać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot zamówienia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanych serwisów na terenie Polski. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia wykonanie nieodpłatnych przeglądów okresowych zalecanych przez producenta.Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, wniesiony oraz złożony i zamontowany na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego ul. Szprotawska 21D Kożuchów.

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Część 1 - Sprzęt i akcesoria rehabilitacyjne:

Dla części 1 Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznej gwarancji, maksymalnie 24 miesięcznej gwarancji. Termin realizacji nie może być dłuższy niż 14 dni.

 1. piłki do kinezyterapii: średnica 45 cm, 2 szt
  Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych, wykonane z wytrzymałej i elastycznej gumy,  wyposażone w system zapobiegający gwałtownemu rozerwaniu, w przypadku przebicia następuje powolne uchodzenie powietrza, średnica piłki 45cm (odpowiednia dla pacjentów o wzroście nieprzekraczającym 1,54m), do piłek dołączona 1 pompka. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.
 1. piłki do kinezyterapii: średnica 55 cm – ilość 3 szt
  Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych, wykonane z wytrzymałej i elastycznej gumy,  wyposażone w system zapobiegający gwałtownemu rozerwaniu, w przypadku przebicia następuje powolne uchodzenie powietrza, średnica piłki 55cm (odpowiednia dla pacjentów o wzroście 1,55-1,69m) , do piłek dołączona 1 pompka. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.
 1. piłki do kinezyterapii: średnica 65 cm – ilość 3 szt
  Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych, wykonane z  wytrzymałej i elastycznej gumy,  wyposażone w system zapobiegający gwałtownemu rozerwaniu, w przypadku przebicia następuje powolne uchodzenie powietrza, średnica piłki 65cm (odpowiednia dla pacjentów o wzroście 1,70-1,85m), do piłek dołączona 1 pompka. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.
 2. piłki do kinezyterapii: średnica 75 cm – ilość 2 szt
  Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych, wykonane z  wytrzymałej i elastycznej gumy, wyposażone w system zapobiegający gwałtownemu rozerwaniu, w przypadku przebicia następuje powolne uchodzenie powietrza, średnica piłki 75cm (odpowiednia dla pacjentów o wzroście 1,86-2,00m) , do piłek dołączona 1 pompka. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.
 3. laska gimnastyczna do kinezyterapii – 10 szt
  laska przeznaczona do rehabilitacji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcia i złamania, wymiary długość 120 cm, średnica 2,5 cm, możliwość dezynfekcji. Okres gwarancji min. 12 miesięcy
 1. drabinka z uchwytem montażowym do kinezyterapii – 4 szt
  drabinka przeznaczona do ćwiczeń rehabilitacyjnych, boki drabin z drewna iglastego, szczeble z liściastego (buk), powierzchnia polakierowana lakierem bezbarwnym, połączenia drewniane klejone  klejem wodoodpornym, wymiary: wysokość 242 cm (+-5cm)  x szerokość 70 cm. W komplecie  wsporniki /kątowniki do montażu. Dopuszczalne 2 drabinki podwójne, o wymiarach wysokość 242cm (+-5cm) x szerokość 140 cm.  Okres gwarancji min. 12 miesięcy
 1. materac do kinezyterapii – 5 szt
  Materac rehabilitacyjny 3-częściowy, składany. Wymiary: 195 x 85 x 5 cm (+/- 5 cm) Pokryty wytrzymałym, łatwo zmywalnym materiałem, odpornym na ścieranie i na dezynfekcję wyposażony  w uchyt/uchwyty ułatwiające przenoszenie.  Okres gwarancji min. 12 miesięcy.
 1. rotor kończyń górnych – 1 szt
  Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych  przeznaczony dla osoby dorosłej. Wyposażony w mechaniczny system oporu, pokrętło do regulacji oporu, umieszczone na wysokości osi obrotu korby, malowany proszkowo. W komplecie mocowanie do kraty kabiny do ćwiczeń (UGUL)  lub ściany. Waga do 4 kg. Okres gwarancji min. 12 miesięcy
 1. rotor kończyn dolnych – 1 szt
  Rotor rehabilitacyjny, przeznaczony dla osoby dorosłej.  Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń oraz rysowaniu podłoża. Wyposażony w  mechaniczny system oporu, pokrętło do regulacji oporu. Malowany proszkowo. Urządzenie posiadające wysuwany dyszel z uchwytem umożliwiającym stabilizację rotora za pionowy lub poziomy przedmiot,  waga 8 kg. Okres gwarancji min. 12 miesięcy

10.stół rehabilitacyjny do kinezyterapii – 1szt
Stół 2-sekcyjny z możliwością regulowania ustawienia zagłówka (nachylenie -80° do +45°), rama stołu malowana proszkowo, w zagłówku otwór na nos i brodę oraz zaślepka maskująca otwór,  elektryczna regulacja wysokości, w zakresie 450-950mm, antypoślizgowe gumowe stopki, rama stołu posiada system jezdny umożliwiający transport i przestawianie stołu, system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, udżwig do 200kg, wymiary 1950x680mm. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.

11. stół do masażu – 1sz
Stół 2-sekcyjny, z możliwością regulowania ustawienia zagłówka (nachylenie -80° do +45°), rama stołu malowana proszkowo, regulowany zagłówek (-80º do +45º), w zagłówku otwór na nos i brodę oraz zaślepka maskująca otwór,  elektryczna regulacja wysokości, w zakresie 450-950mm, antypoślizgowe gumowe stopki, rama stołu posiada system jezdny umożliwiający transport i przestawianie stołu, system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, udżwig do 200kg, wymiary 1950x680mm.W wyposażeniu półwałek o długości 60 cm, wysokość nie mniej niż 12 cm. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.

 1. ugul kabina do kinezyterapii
  Kabina o wymiarach 2000x2000 mm +/- 5%,  przeznaczona do stosowania kinezyterapii indywidualnej. Wykonana z profili malowanych proszkowo. Zbudowana z 8  prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan. Stosuje się w niej zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.

13.Osprzęt do kabiny ugul: Zestaw zawiera:
Linka długość 1600 mm -14szt. Linka długość   960 mm -6szt. Linka długość 2450 mm -1szt. Linka długość 5720 mm -1szt.
Linka długość 3750 mm -3szt. Linka długość 5000 mm -1szt. Podwieszka przedr. i podudzi 100x420 -6szt. Podwieszka ud i ramion 145 x 540 -6szt. Podwieszka pod miednicę 230 x 750 -2szt. Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 -1szt. Podwieszka pod głowę 150 x 530 -1szt. Podwieszka stóp 75 x 610 -4szt. Podwieszka dwustawowa Pelota 160x80 pas 40x1350 -4szt. Pas do wyciągu za miednicę uniwers. 1330x170 -1szt. Kamaszek -2szt. Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piers. Pelota 210x448 3 paski 40x1130-1szt. Pas do stabilizacji klatki piersiowej Pelota 118x300 pas 40x1080 -1szt. Pas do stabilizacji podudzia Pelota 100x120 pas 40x1320 -2szt. Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia Pelota 100 x 120 2paski  30 x 365 -2szt. Pas do stabilizacji ud Pelota 118 x 300 2paski 30 x 1100 -1szt. Pętla Glissona z orczykiem -1szt. Ciężarek miękki 0,5 kg -2szt. Ciężarek miękki 1,0 kg -2szt. Ciężarek miękki 1.5 kg -2szt. Ciężarek miękki 2,0 kg -2szt. Ciężarek miękki 2,5 kg -2szt. Ciężarek miękki 3,0 kg -1szt. Ciężarek miękki 4,0 kg -1szt. Esik (hak do zawieszeń) -60szt. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.

Część 2 – Urządzenia do zabiegów
Dla części 2 Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji, maksymalnie 60 miesięcznej gwarancji. Termin realizacji nie może być dłuższy niż 14 dni.

 1. lampa generująca promieniowanie podczerwone – 1 szt

Lampa musi służyć do nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego. Posiada elektroniczny sterownik z regulacją mocy promieniowania i czasu zabiegu. Umieszczona na statywie jezdnym z możliwością regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Moc promiennika minimum 375W. Zasilanie 230v, 50 Hz chłodzenie wymuszone, automatyczne odmierzanie czasu naświetlaniaWymagane wyposażenie lampy: filtr czerwony + niebieski po 1 szt, okulary ochronne dla operatora - 1 szt, okulary ochronne dla pacjenta - 2 szt. Okres gwarancji min. 24 miesiące.

 1. krioterapia - aparat do zabiegów – 1szt

Aparat: umożliwia miejscowe schłodzenie ciała pacjenta przez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu o temp.poniżej 100oC, czynnik roboczy ciekły azot (LN2),   Objętość zbiornika: 26 litrów z grzałką pneumatyczna, temperatura strumienia gazu: -160oC (przy wylocie dyszy), nieprzemarzający przewód kriogeniczny,  Elektroniczne sterowanie, dotykowy panel z wyświetlaczem LED, Okres gwarancji min. 24 miesiące.

 1. sprzęt do elektroterapii -1 szt,

Aparat dwukanałowy, możliwość wykonywania zabiegów prądem galwanicznym, możliwość wykonywania zabiegów prądami diadynamicznymi typu MF, DF, CP, LP, Cpiso, możliwość wykonywania zabiegów prądami impulsowymi  o kształcie trójkąta, prostokąta, UR wg Träberta, możliwość wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi: dynamicznym, statycznym, jednokanałowym, możliwość wykonywania zabiegów prądami Kotz`a –stymulacja rosyjska, możliwość wykonywania zabiegów prądem Tens: symetryczny, asymetryczny, falujący, burst, możliwość wykonywania zabiegów elektrodiagnostyki – półautomatyczne wyznaczanie krzywej It, automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji, ilorazu akomodacji, programy gotowe: min.50 programów zabiegowych, programy do ustawienia przez użytkownika: min. 20 programów zabiegowych, możliwość wybierania jednostek chorobowych po nazwie, łączenie do 3 programów w jedną procedurę zabiegową. Okres gwarancji min. 24 miesiące.

4.sprzęt do magnetoterapii – 1 szt

Tryb pracy: programowy, manualny, wyświetlacz graficzny, wybór jednostek chorobowych po nazwie, minimum dwa dedykowane gniazda aplikatorów, funkcja autotestu-bieżąca kontrola sprawności aparatu, minimum 50 programów zabiegowych, emisja ciągła i modulowana, automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora, kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, maksymalna indukcja 0-2,5mT, zakres częstotliwości 2-60Hz, zegar zabiegowy 1-30min, wyposażenie: sterownik, statyw z  dwuczęściowym aplikatorem płaskim do zastosowania w obrębie całego ciała pacjenta, okulary dla pacjenta, Masa zestawu: sterownik, statyw i aplikatory do 30 kg.Okres gwarancji min. 24 miesiące.

 1. diatermia krótkofalowa – 1szt

Praca w trybie ciągłym i impulsowym ( efekt termiczny i a-termiczny), kolorowy ekran dotykowy, możliwość regulowania pozycji ramion w pełnym zakresie ( 360 stopni), moc w trybie impulsowym 400W, Moc w trybie ciągłym 200W, programy terapeutyczne min. 60, opisy terapii oraz kolorowe ilustracje przedstawiające umiejscowienie aplikatorów, możliwość tworzenia i zapisywania min.100 własnych programów użytkownika, częstotliwość pracy 27,12MHz, częstotliwość impulsu 50-1500Hz, czas trwania impulsu 50-2000µs, Możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami indukcyjnymi, baza danych pacjentów, jeden kanał pola kondensatorowego, jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego, wymiary ok. 560x980x560mm,  wyposażenie: sterownik, ramiona – 2 szt., kable do aplikatorów- 2 szt., aplikatory kondensatorowe o średnicy 13cm- 2 szt, możliwość podłączenia do aparatu aplikatorów kondensatorowych, indukcyjnych oraz płaskich gumowych.Okres gwarancji min. 24 miesiące.

 1. aparat do laseroterapii – 1szt

Tryb pracy: programowy, manualny z pełną kontrolą nad parametrami zabiegowymi,wyświetlacz graficzny, funkcja autotestu-bieżąca kontrola sprawności aparatu, automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora, Możliwość podłączenia min. 2 sond punktowych oraz aplikatora skanującego równocześnie, Wybór jednostek chorobowych po nazwie:  min. 30 programów dla sondy IR, min 47 programów użytkownika,  min. 8 programów z częst. Nogiera,  min. 30 programów z częst. Volla, Regulacja mocy sond i aplikatorów, regulacja mocy w zakresie 25-100%, zakres częstotliwości 1-5000Hz, liczniki czasu pracy sonda laserowych, możliwość tworzenia sekwencji zabiegowy: min. 10 sekwencji dla sond punktowych,  min 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących, wyposażenie: sterownik, statyw ze skanerem, sonda punktowa, okulary ochronne dla pacjenta i operatora, Skaner o mocy min. R 50mW/ IR 400mW, Sonda punktowa o mocy min. IR400mW/ 808nm, Statyw skanera mobilny, wyposażony w półkę na sterownik, z możliwością regulacji wysokości ramienia w zakresie 60-140cm, regulacji położenia głowicy w dwóch osiach, ramię podtrzymywane za pomocą siłowników pneumatycznych.Okres gwarancji min. 24 miesiące.

 1. aparat do EKG – 1 szt

Aparat z wózkiem, przystosowanym do zamocowania aparatu, umożliwiający wykonywanie badań w pełnym zakresie 12 odprowadzeń, zasilany akumulatorowo i sieciowo, graficzny wyświetlacz LCD, prezentacja 1,3,6 lub 12 odprowadzeń EKG, wydruk 1 lub 3 kanałów, Graficzne menu wyświetlane na ekranie, obsługa za pomocą klawiszy, Automatyczna analiza i interpretacja, Detekcja stymulatora serca, Ciągły pomiar częstości akcji serca i prezentacja na ekranie, Automatyczna detekcja zespołów QRS, Pamięć ostatniego badania automatycznego, Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV, Prędkość zapisu: 5/10/25/50mm/s, Filtr zakłóceń sieciowych 50Hz, 60Hz, Filtr zakłóceń mięśniowych 25Hz, 35Hz, 45Hz, Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody, Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera, Menu w j. Polskim, Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu, Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń, waga ok. 1,5 kg, w komplecie 5 szt/rolek papieru.Okres gwarancji min. 24 miesiące.

Część 3:  łóżko dla chorych częściowo leżących – 2szt
Dla części 3 Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji, maksymalnie 60 miesięcznej gwarancji. Termin realizacji nie może być dłuższy niż 14 dni.
Łóżko  dla pacjentów ośrodków medycznych i zakładów opieki zdrowotnej. Wyposażone w system jezdny (cztery koła jezdne, dwa wyposażone w blokadę jazdy i obrotu),  elektryczna regulacja wysokości, leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża, wyposażone w siłowniki elektryczne. Obudowa łózka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi, pozycja anty i trendelenburga w zakresie 0-12 stopni, długość całkowita 2140mm +-5mm, szerokość całkowita 1050mm +-5mm. Kąt odchylenia oparcia pleców 0-70 stopni, Kąt odchylenia segmentu uda 0-42 stopni, Kąt odchylenia segmentu podudzia 0-22 stopni, Regulacja wysokości leża 400-800mm +- 5mm, Leże z listew lamelowych wzmocnionych w części środkowej, Tuleje do mocowania wysięgnika lub statywu kroplówki, Indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych, Regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym, Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym dopasowany do wymiaru leża. Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Część 4: azot 300 litrów,
Dostawa ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego w okresie 24 miesięcy w ilości 300 litrów w w/w okresie, chyba że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia. Dostawy sukcesywne na podstawie zamówień cząstkowych, zgłaszanych telefonicznie lub e-mailowo. Dostawa realizowana maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.  Dostawa do zbiornika Zamawiającego. Zgodność dostarczanego ciekłego azotu z normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV. (do każdej dostawy należy dołączać wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości). Wykonawca na etapie składania ofert ma obowiązek przedstawić kartę charakterystyki oferowanej substancji. Ilość zatankowanej do zbiornika substancji (ciekły azot) określona będzie na podstawie pomiaru przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierz musi posiadać pozwolenie na tankowanie zbiorników wydane przez Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie.

 HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚCI 1,2,3, - DOSTAWA JEDNORAZOWA
CZĘŚĆ 4 – DOSTAWY SUKCESYWNE W CIĄGU 24 MIESIĘCY

OCENA OFERTY:
Kryteria oceny

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający dla
części 1 zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena - 90,00%
2. Okres gwarancji jakości - 5,00%
3. Termin realizacji - 5,00%
Opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium „Cena”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto dla danej części wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny:
najniższa cena spośród badanych ofert do cena oferty badanej

 Kryterium „Okres gwarancji jakości”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji jakości, który nie może być krótszy, niż 12 miesięcy. Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji:
najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert do Okres gwarancji oferty badanej
Zaoferowany Okres gwarancji  nie może być krótszy, niż 12 miesięcy od daty dostawy.

 Kryterium „Termin realizacji”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji, który nie może być dłuższy niż 14 dni. Ocena punktowa w ramach kryterium „termin realizacji”:
najkrótszy termin realizacji do termin realizacji oferty badanej
Zaoferowany termin realizacji  nie może być dłuższy niż 14 dni od daty zawarcia umowy.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów – P
P = C + O + T gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”,
O -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości”
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin realizacji”
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

 Kryteria oceny ofert dla części 2 i 3:
1. Cena - 90,00%
2. Okres gwarancji jakości - 5,00%
3. Termin realizacji - 5,00%
Opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium „Cena”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto dla danej części wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny:
najniższa cena spośród badanych ofert do cena oferty badanej

 Kryterium „Okres gwarancji jakości”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji jakości, który nie może być krótszy, niż 24 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin dłuższy niż 60 miesięcy – do oceny oferty Zamawiający przyjmie 60 miesięcy.
Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji:
najdłuższy okres gwarancji – 60 miesięcy do Okres gwarancji oferty badanej

 Kryterium „Termin realizacji”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji, który nie może być dłuższy niż 14 dni. Ocena punktowa w ramach kryterium „termin realizacji” :
najkrótszy termin realizacji do termin realizacji oferty badanej
Zaoferowany termin realizacji  nie może być dłuższy niż 14 dni od daty zawarcia umowy.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów – P
P = C + O + T gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”,
O -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości”
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin realizacji”
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

 Kryteria oceny ofert dla części 4:
1. Cena - 95,00%
2. Czas dostawy - 5,00%
Opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium „Cena”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto dla danej części wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny:
najniższa cena spośród badanych ofert do cena oferty badanej

 Kryterium „czas dostaw”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie czasu dostaw, który nie może być dłuższy niż 24 godziny. Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji:
najkrótszy zaoferowany czas dostawy do czas dostawy badanej oferty

 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów – P
P = C + T  gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”,
T -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „czas dostawy”
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

 formularzcenowo-ofertowy-duzy.jpg

 formularzcenowo-ofertowy-duzy2.jpg

 

                                                                                                                                 Miejscowość, data …......................... 2016 r.

                                                                                                                                                                        

............................................................................                                                     

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................                                    

tel.: .....................................................                                                         

fax: .....................................................                                                         

adres e – mail: ....................................           

         

                                                   FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn.:

DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA  dla DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE

Ja/My, niżej podpisany/i, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

w części 1* …........................ za łączną kwotę …............................. zł brutto

oferowany termin gwarancji wynosi ….......................... miesięcy

oferowany czas dostawy wynosi …................................ dni

 

w części 2* …......................... za łączną kwotę …............................. zł brutto

oferowany termin gwarancji wynosi ….......................... miesięcy

oferowany czas dostawy wynosi …................................ dni

 

w części 3* …......................... za łączną kwotę …............................. zł brutto

oferowany termin gwarancji wynosi ….......................... miesięcy

oferowany czas dostawy wynosi …................................ dni

 

w części 4* …......................... za łączną kwotę …............................. zł brutto

czas realizacji dostawy gazu wynosi ….................... godzin

 

 1. Termin gwarancji

(Powyższa kalkulacja musi zawierać STAWKĘ PODATKU VAT, wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym zapewnienie kosztów transportu).
Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

......................................................                                                        .......................................................................

               miejscowość i data                                                                              /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

                                                                                                                                      do podpisywania oferty/                  

 

* należy wykreślić jeśli nie dotyczy